ecomix dual fuel system

Verlaag de bedrijfskosten van uw dieselmotoren

home

Voordelen voor het milieu

Normaal gesproken verbrandt slechts 75% van de getankte diesel in de cilinder. De rest wordt verspild en verdwijnt als roet en fijnstof in de atmosfeer. De bekende “zwarte rookpluimen” zijn altijd al een doorn in het oog geweest van milieugroeperingen.

Tests met het Dual Fuel System hebben aangetoond dat de uitstoot van fijnstof met ongeveer 80% wordt verminderd door een efficiëntere verbranding, en het feit dat het verbrandingsproces binnen de cilinder wordt voltooid. De uitstoot kan verder worden teruggedrongen door de toepassing van een katalysator in de uitlaat.

Het Ecomix Dual Fuel System kan motoruitstoot verder verminderen dan de fabrikant, en kan aanzienlijk bijdragen aan het vervullen van de doelstellingen van het Kyoto-Protocol voor het verminderen van CO2-emissie.

Als een voertuig met cruise-control rijdt, controleert het Dual Fuel System monitors de voetrem en de motorrem. Wanneer de voetrem wordt bediend, wordt de toevoer van lpg teruggebracht tot een stationaire waarde, en wanneer de motorrem wordt bediend, wordt de gastoevoer geheel stopgezet. Hiermee wordt de brandstofefficiëntie verder verhoogd en komt geen onverbrand lpg in de atmosfeer.

Afgezien van lpg en en aardgas werkt het systeem ook op een mix van biodiesel en lpg, en is het in de toekomst misschien zelfs mogelijk om af te zien van fossiele brandstof.

Niets van deze site mag worden gereproduceerd zonder geschreven toestemming van de rechthebbende. De informatie was correct op het moment van publicatie. E&OE | Voorwaarden