ecomix dual fuel system

Verlaag de bedrijfskosten van uw dieselmotoren

home

Wat is Ecomix?

Ecomix is a computergestuurd brandstofregelsysteem dat geen ingrijpende wijzigingen in de motor vereist, en resulteert in een significante kostenbesparing, verminderde vermoeidheid van chauffeurs en een schoner milieu. Het Ecomix Dual Fuel System brengt door middel van elektronische besturing kleine hoeveelheden lpg en diesel tegelijk in de motor, gebaseerd op de voormengmethode.

Dieselmotoren halen gedurende de verbrandingscyclus geen volledige thermale efficiëntie, en benutten slechts circa 70-80% van de brandstof die in de verbrandingskamer wordt geïnjecteerd. Moderne dieselmotoren zijn weliswaar efficiënter (80-85%), maar produceren nog steeds veel uitstoot en bereiken geen 100% verbranding.

95-98% verbranding

Het toevoegen van een kleine hoeveelheid (7-15 volumeprocent) lpg geeft een dramatische verbetering van de thermale efficiëntie van de motor, resulterend in een verbranding van 95-98%, met gemiddeld circa 20-25% brandstofbesparing.

Met het Ecomix Dual Fuel System wordt lpg via voormenging aan de motor toegevoerd. Elektronische injectoren worden aan de lagedrukzijde van de turbolader of direct in het inlaatspruitstuk geplaatst, en via een gasleiding met een reduceerventiel verbonden. Wanneer het lucht/lpg-mengsel in de cilinder komt, wordt het een katalysator/ontsteker voor de onverbrande diesel.

Preventie van motorschade

Recente tests hebben uitgewezen dat het toevoeren van nauwkeurig geregelde hoeveelheden lpg in een dieselmotor de verbrandingstemperatuur niet verhoogt, zodat er geen verhoogd risico bestaat op motorschade. Er is zelfs een temperatuurverlaging van 2% gemeten.

Motorschade wordt ook voorkomen doordat de elektronische control-unit (ECU) naadloos overschakelt op alleen dieselbrandstof zodra er problemen met de werking van de motor worden geconstateerd. De toevoer van lpg kan niet worden hervat zonder een signaal van de ECU: de gasklep moet een actief spanningssignaal krijgen om open te blijven.

Tevens moeten vier verschillende signalen door de ECU worden gecontroleerd voordat lpg aan de motor wordt toegevoerd. Als ook maar één van deze signalen niet correct is, draait de motor alleen op diesel.

Niets van deze site mag worden gereproduceerd zonder geschreven toestemming van de rechthebbende. De informatie was correct op het moment van publicatie. E&OE | Voorwaarden